Deramont - Skånes markentreprenör

Deramont Entreprenad AB är en markentreprenör i Skåne som utför grundläggningsarbeten, anläggningsarbeten, VA-arbeten, finplanering samt enklare betongkonstruktioner.

Vår geografiska marknad omfattar hela Skåne med fokus främst på Malmö/Lund samt Helsingborgsregionen. I dagsläget har vi lokalkontor i Malmö och Helsingborg.

Vårt bolag är Skånes uppstickare bland de större bolagen. - Lite mindre och därmed mer flexibla och med ett större engagemang!

Vi har erfarenhet och kompetens från många år inom mark- och anläggning. Vi har under åren också skapat ett stort kontaktnät vilket gör att vi kan erbjuda
våra kunder kompletta lösningar inom mark- och anläggningsarbeten.

Markentreprenad för  industribyggnad i kvarteret Olsgård, Malmö

Lediga platser

Just nu söker vi inte någon specifik tjänst men en spontanansökan från dig som har erfarenhet av anläggning eller är maskinförare är alltid av intresse.

                                                  Läs mer ›››

Notiser

2014

Deramont har påbörjat markarbeten till en ny logistikanläggning i Malmös hamn.  Tomtytan är på totalt  28 000 m2.

Läs hela inlägget »

Nu är Deramont på plats på Svansjöns förskola. Vårt arbete med att få upp en bullerskärm är precis avklarat och nästa steg blir nu att sätta igång med VA- och grundläggning till ny skolgård och förskolebyggnad.
 

Skrivet 2 oktober 2014
Inom Svansjöns förskola skall befintlig förskola rivas för att ge plats till en ny förskola på ca. 1800 m2.   Totalentreprenaden får Byggmästar´n i  Skåne där Deramont anlitas som underentreprenör för Grundläggningen.  Deramont har i uppdrag att grundlägga samt anlägga en ny skolgård på ca. 7000m2  med tillhörande vegetation och lekutrustning.

Läs hela inlägget »Grundläggningsarbetet för Linero torg i Lund är nu i slutfasen.

Deramont har gjort  grundläggning, finplanering och asfaltering  av nya parkeringsplatser. 

Läs hela inlägget »

Deramont har under hösten arbetat med grundläggningen för en ny skola och idrottshall till Svenshögskolan. Nu är grundläggningen för hus A och B klart!

Det är Byggcompagniet som anlitar Deramont för grundläggning av den nya skolan och idrottshallen  med en total markyta på 15 000 m2. Deramont grundlägger, finplanerar och lägger  VA. Skolan beräknas stå klar vid årsskiftet 2015/2016.

Läs hela inlägget »

På Bellevue förskola gjordes slutbesiktningen den 10 sept. Allt är nu godkänt och klart.

Läs hela inlägget »

I dagarna blev det klart att att Deramont får entreprenaden för grundläggning och finplanering inför om- och tillbyggnader av två skolor:

Läs hela inlägget »

Idag blev Maria Förskola till Malmö Stadsfastigheter färdigställt och godkänt. 

Läs hela inlägget »

Grundläggningsarbetet för Linero torg i Lund har fortskridit under sommaren 2014. 
Pågående etapp 1-3 (av tot. 6 etapper) avslutas i November.  Arbetet  innefattar grundläggning, finplanering och asfaltering  av nya parkeringsplatser. 
 

Läs hela inlägget »


Deramont grundlägger, finplanerar samt lägger VA till en ny skolbyggnad på Risebergaskolan i Malmö. Skolan ska öka sitt elevantal från 200 till 420 elever. 


På en total markyta om 16 000m2  sker ombyggnad av en huskropp samt nybyggnad av två skolbyggnader i två plan. Utbyggnaden kommer ske i tre etapper.

 

Läs hela inlägget »


Byggherre: Burlövs kommun
Totalentreprenör:  Byggcompagniet
Projektet pågår under år 2014-2015

Byggcompagniet anlitar Deramont för grundläggning av ny skola och idrottshall med en total markyta på 15 000 m2. Deramont grundlägger, finplanerar och lägger  VA.

Läs hela inlägget »