Deramont - Skånes markentreprenör

Deramont Entreprenad AB är en markentreprenör i Skåne som utför grundläggningsarbeten, anläggningsarbeten, VA-arbeten, finplanering samt enklare betongkonstruktioner.

Vår geografiska marknad omfattar hela Skåne med fokus främst på Malmö/Lund samt Helsingborgsregionen. I dagsläget har vi lokalkontor i Malmö och Helsingborg.

Vårt bolag är Skånes uppstickare bland de större bolagen. - Lite mindre och därmed mer flexibla och med ett större engagemang!

Vi har erfarenhet och kompetens från många år inom mark- och anläggning. Vi har under åren också skapat ett stort kontaktnät vilket gör att vi kan erbjuda
våra kunder kompletta lösningar inom mark- och anläggningsarbeten.

Markentreprenad för  industribyggnad i kvarteret Olsgård, Malmö

Lediga platser

Deramont söker

  • Arbetsledare
                                                  Läs mer ›››

Notiser

2014 > 08

Idag blev Maria Förskola till Malmö Stadsfastigheter färdigställt och godkänt. 

Läs hela inlägget »

Grundläggningsarbetet för Linero torg i Lund har fortskridit under sommaren 2014. 
Pågående etapp 1-3 (av tot. 6 etapper) avslutas i November.  Arbetet  innefattar grundläggning, finplanering och asfaltering  av nya parkeringsplatser. 
 

Läs hela inlägget »


Deramont grundlägger, finplanerar samt lägger VA till en ny skolbyggnad på Risebergaskolan i Malmö. Skolan ska öka sitt elevantal från 200 till 420 elever. 


På en total markyta om 16 000m2  sker ombyggnad av en huskropp samt nybyggnad av två skolbyggnader i två plan. Utbyggnaden kommer ske i tre etapper.

 

Läs hela inlägget »


Byggherre: Burlövs kommun
Totalentreprenör:  Byggcompagniet
Projektet pågår under år 2014-2015

Byggcompagniet anlitar Deramont för grundläggning av ny skola och idrottshall med en total markyta på 15 000 m2. Deramont grundlägger, finplanerar och lägger  VA.

Läs hela inlägget »