Deramont - Skånes markentreprenör

Deramont Entreprenad AB är en markentreprenör i Skåne som utför grundläggningsarbeten, anläggningsarbeten, VA-arbeten, finplanering samt enklare betongkonstruktioner.

Vår geografiska marknad omfattar hela Skåne med fokus främst på Malmö/Lund samt Helsingborgsregionen. I dagsläget har vi lokalkontor i Malmö och Helsingborg.

Vårt bolag är Skånes uppstickare bland de större bolagen. - Lite mindre och därmed mer flexibla och med ett större engagemang!

Vi har erfarenhet och kompetens från många år inom mark- och anläggning. Vi har under åren också skapat ett stort kontaktnät vilket gör att vi kan erbjuda
våra kunder kompletta lösningar inom mark- och anläggningsarbeten.

Markentreprenad för  industribyggnad i kvarteret Olsgård, Malmö

Lediga platser

Deramont söker

  • Grävmaskinförare
  • Anläggningsarbetare
  • Arbetsledare
  • Platschef
                                                  Läs mer ›››

Notiser

2017 > 09

Deramont ansvarar för grundläggningen av huskropparna samt finplanering  av utemiljön.

Beställare: Erho Bygg
Entreprenaden påbörjades: Aug. 2017
Färdigställande: 2019
 

Läs hela inlägget »