Grundläggning för ny skola - Risebergaskolan i Malmö


Deramont grundlägger, finplanerar samt lägger VA till en ny skolbyggnad på Risebergaskolan i Malmö. Skolan ska öka sitt elevantal från 200 till 420 elever. 


På en total markyta om 16 000m2  sker ombyggnad av en huskropp samt nybyggnad av två skolbyggnader i två plan. Utbyggnaden kommer ske i tre etapper.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter