Deramont lägger grunden för ett nytt Linero Torg

Grundläggningsarbetet för Linero torg i Lund har fortskridit under sommaren 2014. 
Pågående etapp 1-3 (av tot. 6 etapper) avslutas i November.  Arbetet  innefattar grundläggning, finplanering och asfaltering  av nya parkeringsplatser. 
 

Byggherre: LKF
Totalentreprenör:  Byggmästar'n i Skåne
Projektet pågår under år 2014-2016


Projektet omfattar i huvudsak:
-  Ombyggnad av befintlig centrumbyggnad, ca 3800 m2
-  Ny- och ombyggnad av ICA-lokaler.
-  Två bostadshus med totalt 94 st lägenheter samt lokaler på ca 12300  m2.
-  Ombyggnad av mark i anslutning till befintligt gruppboende, vårdcentral/folktandvård    samt kyrka.  Inom kyrka, vårdcentral / folktandvård utförs vissa installationsarbeten.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter