Deramont grundlägger åt Svansjöns förskola

Nu är Deramont på plats på Svansjöns förskola. Vårt arbete med att få upp en bullerskärm är precis avklarat och nästa steg blir nu att sätta igång med VA- och grundläggning till ny skolgård och förskolebyggnad.
 

Skrivet 2 oktober 2014
Inom Svansjöns förskola skall befintlig förskola rivas för att ge plats till en ny förskola på ca. 1800 m2.   Totalentreprenaden får Byggmästar´n i  Skåne där Deramont anlitas som underentreprenör för Grundläggningen.  Deramont har i uppdrag att grundlägga samt anlägga en ny skolgård på ca. 7000m2  med tillhörande vegetation och lekutrustning.


 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter