Rivstart på nya året med tre nya projekt åt ER-HO bygg

Deramont har återigen fått förtroendet av ER-HO bygg att ansvara för grundläggning och finplaneringsarbeten i tre nya byggprojekt:

 

Kvarteret Bronskragen i Fosie
Under vecka 4 drar Deramont igång grundläggningen till Subway och Burger King på en tomtyta på ca.6.000 m2. I projektet ingår också att förbereda  för VA till ytterligare en tomt.

Flerfamiljshus - Viktoria Park 
Deramont har fått markentreprenaden till ER-HO Bygg när Viktoria Park ska bygga flerfamiljshus.  Fastigheterna består av 133 lägenheter fördelade i 6 st huskroppar. Byggnaderna uppförs utan källare samt till större delen i 3 våningar, 1 st hus i 5 våningar. Start våren 2015.

Ny orkestersal i Malmö
Deramont utför grundläggnings-, VA-, spontnings- och finplaneringsarbeten till ER-HO Bygg när Malmö stad ska riva befintlig orkesterrepsal (ca 300 kvm) samt uppföra  ny orkestersal med tillhörande loger, övningssalar, kontor och omklädningsrum mm. Byggnationen innefattar 3 våningar och källare samt ny förbindelsegång (ca 1700 kvm). Start  vecka 5. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter