Grundläggning till bostadsområde

Deramont lägger grunden till nytt bostadsområde, kv. Draken 11 i Bulltofta. Beställaren är Midroc Project Development och färdigställande av entreprenaden beräknas till i december 2017.

 

Arbetet omfattas av följande:
 Grundläggning för flerbostadshus 3 st punkthus om 84 lägenheter.
 Tillhörande Vatten & Avloppsarbete.
 Finplanering av utemiljö ca 6.000 m2.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter