Kvarteret Rosmarinen i Mariastaden byggs ut med flerbostäder fördelat på sex huskroppar

Deramont ansvarar för grundläggningen av huskropparna samt finplanering  av utemiljön.

Beställare: Erho Bygg
Entreprenaden påbörjades: Aug. 2017
Färdigställande: 2019
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter