Två markentreprenader på logistikområdet, Sunnanå

Deramont utför två markentreprenader till Catena på Logistikområdet, Sunnanå, i Burlövs kommun.
 

Svensk Cater
Det första projektet är en logistikanläggning till Svensk Cater på en yta om ca: 27 000 m2.
Arbetet  består av:

  • Betongsulor och borrplintar
  • Grundläggnings- och VA-arbeten
  • Yttre belysning
  • Finplanering och asfaltering

 
Chef Culinar
Det andra projektet är även det en logistikanläggning till Chef Culinar där Deramont bearbetar en yta på totalt 24 000 m2.

Här utför Deramont:

  • Betongsulor och borrplintar
  • Grundläggnings- och VA-arbeten
  • Finplanering och asfaltering

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter