Med en modern och gedigen maskinpark och ett 40-tal kompetenta medarbetare utför vi effektivt kompletta lösningar inom mark- och anläggningsarbeten.

Deramont Entreprenad AB är en markentreprenör i Skåne som utför grundläggningsarbeten, anläggningsarbeten, VA-arbeten, finplanering samt enklare betongkonstruktioner.

Vår geografiska marknad omfattar hela Skåne med fokus främst på Malmö/Lund samt Helsingborgsregionen. I dagsläget har vi lokalkontor i Malmö och Helsingborg.

Deramont har stor erfarenhet och kompetens inom mark- och anläggning och har under åren även skapat ett stort kontaktnät vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder kompletta lösningar inom mark- och anläggningsarbeten.

Våra kunder består främst av medelstora byggföretag som anlitar oss som underentreprenör för att utföra markarbeten för bostäder, lagerlokaler, skolor, kontor, logistikanläggningar mm.

Deramont har en egen modern och gedigen maskinpark bestående av 8 större grävmaskiner, 2 hjullastare, 2 dumprar, 3 vältar samt diverse småmaskiner och några minigrävare.

Deramont har idag drygt 40 anställda och en årlig omsättning på drygt 120 mkr.

Gott renommé ger oss många återkommande kunder och tillströmning av nya. Deramont expanderar och söker ständigt nya, duktiga medarbetare. Vårt motto är att vara den bästa arbetsgivaren i branschen genom att uppmuntra våra anställda till utveckling och karriär inom företaget.