Bellevue förskola, Malmö

Byggherre: Malmö Stadsfastigheter
Entreprenadform: Genaralentreprenad
Beställare: ER-HO Bygg


Entreprenaden omfattar grundläggning, VA-arbeten samt finplanering för ny förskola i Malmö. Total bearbetad yta är ca: 6000m2