Karstorpsskolan, Lomma

Byggherre: Lomma Kommun

Entreprenadform: Genaralentreprenad

Beställare: Thage Anderssons Byggnads AB

 

Grundläggning för en ny mellan- och högstadieskola på drygt 3000 m2 resp. 8000m2 utemiljö med tillhörande dagvattensystem innehållande dagvatten fördröjning och fettavskiljare