Deramont grundlade för hallar på  nästan 10.000 m2  samt bearbetade en total tomtyta på 30.000 m2. Projektetet innefattade grundläggning, VA-arbeten, finplanering och asfaltering.

Beställare: Byggmästarn´i Skåne
Byggherre: Briggen

För Pumas nya lager- och logisitikbyggnad i Helsingborg stod Deramont för grundläggning och asfaltering.
 

Kv. Kulan PUMA, Helsingborg

Byggherre: Briggen
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Byggmästar´n i Skåne AB


Entreprenaden markarbeten för nytt lager till PUMA. Vi grundlägger för hallar på  nästan 10.000 m2 samt bearbetar en total tomtyta på 30.000 m2. Vi projekterar, grundlägger, utför VA-arbeten, finplanerar och asfalterar.