Industritomt, Fosie

Byggherre: ER-HO fastigheter
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: ER-HO Bygg


Entreprenaden omfattar projektering, grundläggning av industribyggnad, VA-arbeten  samt samt stödmurar och asfaltering för ny industrihall. Total bearbetad yta är ca: 7000m2