NSR, Helsingborg

Byggherre: NSR

Entreprenadform: Genaralentreprenad

Beställare: AF Bygg Syd

 

Entreprenaden omfattar bla.grundläggning för: Processhall/kontor i två plan, tillbyggnad av gasrum, nytt pumprum, 3 st Betongtankar,ny mottagningstank, ny mellanlagertank, nya fundament för rötreaktor, blandningstank, rötrestlagertank, hygieniseringstankar, glyceroltank, mellanlagringstank samt tillhörande ledningar i mark och en pumpstation.