Slätthög 4, Fosie

Byggherre: ER-HO Fastigheter

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: ER-HO Bygg

 

Entreprenaden avser en Industritomt på Olsgårdsgatan i Fosie. Byggnadsyta är ca: 1500 m2 och total tomtyta drygt 7000 m2. Vårt uppdrag består i: Schakt och terrassering, grundläggning byggnad, VA-ledningar och brunnar samt plattläggning och asfaltering.