Dalslundsskolan, Åkarp

Byggherre: Burlövs Kommun

Entreprenadform: Genaralentreprenad

Beställare: MVB Syd AB

 

Entreprenaden avser nybyggnation av en förskola om 1 400 m², tre stycken förråd, parkeringsplats och anläggning av trädgård. Deramonts arbeten består i grundläggning av byggnad, VA-system för fördröjningsmagasin samt en omfattande finplanering. Totalyta som ska anläggas är ca: 8.500 m2