Fundament Alfalaval, Staffanstorp

På Alfalavals anläggning i staffanstorp, grundlägger vi för betongarbeten till Thage Anderssons Byggnads AB. På en liten yta i en industrilokal, har vi slagit ner 18 m spont och schaktat 4m djupt.