Kv. Bronskniven, Fosie

Byggherre: Fosielunds Fastighets AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: ER-HO Bygg

 

Objektet avser nybyggnad av lagerhall åt TePe Munhygienprodukter AB samt mark- och VA-arbeten.

Bruttoarea (BTA) ca 2.800 m. Utvända markytor som behandlas är ca: 3500 m2, där även ett fördröjningsmagasin på 225 m3 anlägges.