Kv. Gärdesängen 1 och Kv. Grässkiftet 1, Dalby

 

Byggherre: LKF

Totalentreprenör: Nimab Entreprenad AB

 

Objektet omfattar nybyggnad av 32st radhus i ett plan samt 4st parhus i tvåplan.

 

För lägenheterna att nyttja byggs även två stycken miljöhus för avfallsuppsamling.I området ingår även en gruppbostad. Den totala ytan är kring 560m². Till gruppbostaden hör även enservicebyggnad på ca 100m² innehållande förråd, avfallshantering, teknikrum, cykelplatser m.m. Till lägenheterna utföres markbehandlingen komplett till varje hus med gräsytor, plattytor, häckar och träd. Gruppbostaden får en inhägnad tomt med uteplatser och planteringar samt en parkeringsplats för sex bilar och en angöringsplats. Två mindre lekplatser iordningställes i områdets västra samt östra delar. Genom områdets inre löper en gång- och cykelväg.