Kv. Krämaren 1, Lund

Markentreprenad åt Persson N-E Byggnads AB.

Byggherre: LKF

Totalentreprenad

Objektet omfattar nybyggnad av 24 st lägenheter i 7 plan.

Sydväst om byggnad iordningställes en mindre lekplats . För lägenheterna byggs även ett gårdshus för källsortering och cykelförvaring. Ny angöring från Svenshögsvägen till byggnaden och befintlig lastgård anordnas, flyttning av cykelväg, anläggning ny busshållplats m m.