Kv. Lohengrin 1, Malmö

 

Byggherre: Malmö Stad

Totalentreprenör: ER-HO Bygg

Projektet avser nybyggnad av förskola.

6 avdelningar, ca 1400 m² inkl mottagningskök.

Byggnad i ett plan med undantag för teknikrum som förläggs på plan 2.

Ny markmiljö inkl lekmiljö och två förrådsbyggnader (kallförråd).