Kv. Riksdagen 1, Värpinge

Byggherre: LKF

Totalentreprenör: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB

  

Kv Riksdagen omfattar nybyggnad av ca 26 st. lägenheter/servicelägenheter och gemensamma lokaler för servicelägenheter med tillhörande garage och utrymme för källsortering och teknik samt markarbeten m m. Byggnaderna innehåller hyreslägenheter består av både radhus och flerfamiljshus i två plan med egen entré i markplanet.

I projektet ingår även markarbeten inom parkmark såsom anlägga GC-väg m m.

 

Bilder och mer information kommer snart!