Kv. Sadelgjorden 1, Malmö

Byggherre: John Helgesson Förvaltning AB

Totalentreprenör: ER-HO Bygg AB

 

Projektet omfattar grundläggning av industri tillbyggnad på ca: 1630 m2, med tillhörande VA-och markarbeten.