Nordic Storage, Malmö

Byggherre: Nordic Storage AB

Entreprenadform: Genaralentreprenad

Beställare: Thage Anderssons Byggnads AB

 

Projektet innebär en invallning av betong av Nordic Storage AB depå 11.

Markarbetena  innefattar schakt och läggning av nya dagvatten och OFA-rör,

samt terrassering för ny betonginvallning på en yta av ca: 6000m2