Norrevångshallen, Eslöv

Byggherre: Eslöv Kommun

Entreprenadform: Samordnad generalentreprenad

Beställare: Thage Anderssons Byggnads AB

 

Projektet avser färdigställande av Norrevångshallen, Eslöv. Markanläggningen är på ca: 10.000m2 och omfattar VA-anläggning, hårdgjörning, beläggning av asfalt och betongmarksten, stödmurar, plantering av träd och buskar samt diverse övrig markutrustning.