Industribyggnad Olsgård 1, Malmö

Byggherre: Färg och Bygg i Malmö

Totalentreprenör: ER-HO Bygg
 

Industritomt på ca: 7000 m2. Byggnad 2400 m2. Betongmarksten

och asfaltsytor samt VA system.
Projektet avslutades år 2012.