Plåtexpressen, Malmö Fosie

Byggherre: Plåtexpressen

Entreprenadform: Genaralentreprenad

Beställare: Thage Anderssons Byggnads AB

 

Projektet avser en tillbyggnad av plåtexpressens befintiga lokaler i Fosie. Markarbetena innefattar VA installation i mark och under byggnad, elrör imark och under byggnad, grundläggning byggnad, utförande av nya parkeringsplatser samt återställning.