Svenska foder, Landskrona

Markentreprenad åt Thage Andersson Byggnads AB.

Byggherre: Svenska foder

Totalentreprenad

Objektet omfattar rivning, urgrävning,

uppackning och grundläggning av en

ca:1000m2 betongplatta inkl. kulvert.