Exploateringsområden

Deramonts anställda har erfarenhet från exploateringsentreprenader

till både kommuner och privata beställare, i storleksordningen 5-25 Mkr.