NÅGRA SMAKPROV

Här följer exempel på några av de projekt Deramont har genomfört.

MARIASTADEN, HELSINGBORG

Kvarteret Rosmarinen i Mariastaden byggde ut med flerbostäder fördelat på sex huskroppar

Deramont ansvarade för grundläggningen av huskropparna samt finplanering av utemiljön.

Beställare: Erho Bygg

Entreprenaden påbörjades: Aug. 2017
Färdigställande: 2019

DRAKEN 11, BULLTOFTA

Grundläggning för flerbostadshus 3st punkthus om 84 lägenheter.
Tillhörande Vatten & Avloppsarbete samt finplanering av utemiljö ca 6000 kvm.

Beställare: Midroc project management

Entreprenaden påbörjades: 2016

Färdigställande: 2017

TENORENS FÖRSKOLA, ÖDÅKRA

Nybyggnation av förskola.

Deramont stod för grundläggning av byggnaden (600 kvm), tillhörande vatten & avlopp samt finplanering av utemiljön. Den totala ytan som exploaterades är
2 800m2.

Beställare: Erho Bygg

Entreprenaden påbörjades: 2017
Färdigställande: 2018